UITSTEKEND APRIL 2023

Een brood of een nieuw paar schoenen. De huur, de gas-en elektriciteitsfactuur, schoolfacturen, eten, kledij, … Veel mensen moeten puzzelen om de maand rond te komen. In Stekene helpt De Olijf mensen in financiële moeilijkheden.

Het leven is duur. Niet alleen stegen de gas- en elektriciteitsprijzen vorig jaar tot een historisch hoogtepunt, ook de voedselprijzen stegen fors. Veel mensen hadden en hebben het nu nog steeds heel moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Kans­armoede is niet langer een ver-van-mijn-bed-show.

Steeds meer mensen hebben het financieel moei­lijk en doen beroep op allerlei hulporganisaties. Ook hier in Stekene. “De cijfers bewijzen dat”, zegt Mieke Van Poucke, teamverantwoordelijke Gezin, Welzijn en Gezondheid van de gemeente. “Bijna 7 procent van de kinderen in Stekene wordt geboren in een kansarm gezin. We zien dagelijks meer en meer mensen aankloppen bij onze Sociale dienst (OCMW). We zien ook de ondersteuning via voed­selpakketten in kwetsbare gezinnen toenemen, wat aantoont dat de nood hoog is.”

In Stekene is het De Olijf vzw, die voornamelijk on­der de vorm van voedselondersteuning, hulp biedt aan Stekenaars in financiële moeilijkheden. Al meer dan 35 jaar zet vzw De Olijf zich in voor Stekense kansarmen. Wat in 1988 begon als een winkel in tweedehandskledij, groeide uit tot een vas­te waarde in Stekene op vlak van voedselbedeling.

Eind maart bestaat de vernieuwde Olijf zeven jaar. Roger De Block was er van in het begin bij. “Bij De Olijf kunnen mensen in de eerste plaats terecht voor voedingswaren en eventueel ook voor hygiëni­sche producten. Door het succes van kringloopwin­kel Den Azalee, daalde bij ons de vraag naar tweedehandskledij. We besloten om dit in de nieuwe Olijf niet meer aan te bieden.”

“Maar De Olijf is ook een ontmoetingsplaats”, voegt Roger toe. “Het is belangrijk dat maatschappelijk kwetsbaren hun huis uit komen, in contact komen met andere mensen, met lotgenoten. Een babbeltje slaan en samen een koffie drinken … dat is heel belangrijk om de vereenzaming in onze maatschap­pij tegen te gaan. Want die is nog toegenomen sinds de coronacrisis.”

Meer dan 30 vrijwilligers van De Olijf staan wekelijks paraat voor meer dan 100 personen. Zij helpen bij het boodschappen doen, bieden een koffietje aan, slaan een babbeltje, …

De samenwerking en ondersteuning van de ge­meente is voor de vzw van cruciaal belang. Zonder hulp van de Sociale dienst van de gemeente en van sponsoring en giften, kan De Olijf niet overleven. “De gemeente biedt logistieke en administratieve ondersteuning aan De Olijf. Door ook te zetelen in de Raad van Bestuur, wisselen we informatie uit over de kansen en uitdagingen op beleids­vlak. De voedselondersteuning die we via de werking van De Olijf kunnen bieden, is een echte meerwaarde binnen de sociale dienstverlening in onze gemeente”, vindt Mieke Van Poucke.

Veel mensen moeten hun (gezins)budget extra bewaken. Energie, maar ook voeding, nemen een seri­euze hap uit dat budget.

Dat het leven een pak duur is ge­worden, ondervinden we al sinds de coronacrisis. Basisproducten zoals brood, maar ook vlees en kaas, wer­den meer dan 20 procent duurder.

Dat voelt ook Marleen, alleenstaande en sinds twee jaar arbeidsongeschikt. “Tot twee jaar geleden werk­te ik in de keuken van Zorg Stekene. Maar na mijn ongeval kon ik niet langer aan het werk blijven. Heel jammer, want ik deed mijn job met hart en ziel”, vertelt Marleen.

“Voor 50 euro krijg je vandaag de dag je kar in de supermarkt niet eens halfvol meer”, zegt Marleen. “Hier weet ik dat ik verse, en vaak ook gezonde, pro­ducten kan krijgen. Sommige basisproducten zoals brood, groenten en fruit en luiers (als je kleine kinderen hebt), mag je gratis meenemen. Voor andere producten werkt De Olijf met een puntensysteem. Afhankelijk van je persoonlijke (gezins)situatie, ontvang je via de Sociale dienst een aantal punten. Daarmee kan je dan in de winkel van De Olijf producten ‘kopen’. Maar het blijft toch puzzelen om met een beperkt budget alle rekeningen te betalen en boodschappen te doen.”

“In het begin overviel me een gevoel van schaamte, maar nu ben ik heel blij dat ik hier mág komen”, besluit Marleen.

Lut Wijmeersch:

“De dankbaar­heid die ik van de mensen die hier komen winkelen, krijg, is hartver­warmend. Dat maakt mijn dag goed!”